ČSN 64 0930 (640930) Zrušená norma

Plasty. Ionexy. Stanovení celkové výměnné kapacity a bázicity silně bázických anexů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení celkové výměnné kapacity a bázicity silně bázických anexů. Podstata a účel zkoušky: Anex v chloridové formě se v kolonce vyčerpává přebytkem roztoku amoniaku a potom přebytkem roztoku síranu sodného. V obou filtrátech se stanoví obsah chloridového iontu a ve filtrátu roztoku síranu sodného ještě celková zásaditost. Ze získaných údajů se vypočte celková výměnná kapacita a celková bázicita. Stanovením se zjišťuje celková výměnná schopnost anexu, která je jednou z jeho základních chemických vlastností. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl. 4 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, dále upozornění, že metanol, který se při zkoušce používá, je zvlášť nebezpečným jedem podle předpisů o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví a současně hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201. ČSN 64 0930 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 64 0930 z 25.5.1966.

Označení ČSN 64 0930 (640930)
Katalogové číslo 29832
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963298320
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 09 30
  • ČSN 640930
  • ČSN 64 09 30 : 1990
  • ČSN 640930:1990
  • ČSN 64 0930:1990