ICS 83.040.30 - Pomocné látky a přísady pro plasty

ČSN EN ISO 1043-2 (640002) - červen 2012 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály

125 Kč

ČSN EN ISO 1043-3 (640002) - květen 2017 aktuální vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1043-4 (640002) - leden 2000

Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.16t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

380 Kč

ČSN EN ISO 7327 (641320) - červenec 1998

Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Stanovení volné kyseliny v anhydridu

125 Kč

ČSN EN ISO 9702 (641322) - srpen 1999

Plasty - Aminová tvrdidla pro epoxidy - Stanovení obsahu dusíku v primárních, sekundárních a terciárních aminových skupinách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P CEN/TS 14577 (647131) - září 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů

230 Kč

ČSN EN 14469-1 (670556) - září 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 1: Složení a příprava základních směsí

190 Kč

ČSN EN 14469-2 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 2: Příprava zkušebních vzorků

125 Kč

ČSN EN 14469-3 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 3: Stanovení relativní barevné intenzity bílých pigmentů

125 Kč

ČSN EN 14469-4 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 4: Stanovení krvácení barviv

125 Kč

ČSN EN 12877-1 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 1: Všeobecný úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12877-2 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 2: Stanovení vstřikovacím tvářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12877-3 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 3: Stanovení zkouškou v termostatu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12877-4 (671412) - květen 2000

Barviva v plastech - Stanovení stálosti barevného odstínu vůči teplu během zpracování barviv v plastech - Část 4: Stanovení mletím mezi dvěma válci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč