ČSN EN ISO 16104 (770610) Zrušená norma

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné zboží - Metody zkoušení

ČSN EN ISO 16104 Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné zboží - Metody zkoušení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na zkoušení konstrukčních typů obalů podle 3.6 této normy, určených pro přepravu nebezpečného zboží. Zpracování této normy bylo vyvolané potřebou zajistit shodu požadavků a zkušebních postupů s multi- modálními doporučeními Spojených národů (OSN) pro přepravu nebezpečného zboží [1] a umožnit přidělení příslušné obalové značky (např. UN, RID/ADR) v případě úspěšného splnění zkoušek. Doporučení OSN dávají právní závaznost prostřednictvím řady mezinárodních modálních dohod a národní legislativy pro přepravu nebezpečného zboží. Mezinárodní dohody zahrnují:
- Evropskou dohodu o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po silnici (ADR) pokrývající většinu Evropy [2]. (The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) (covering most of Europe).
- Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží (RID) pokrývající většinu Evropy, části Severní Afriky a střední východ [3]. (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) (covering most of Europe, parts of North Africa and the Middle East).
- Mezinárodní námořní kód nebezpečného zboží (IMDG) celosvětově [4]. (The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) (worldwide).
- Technické instrukce mezinárodní civilní letecké organizace pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží letecky (ICAO TIs) celosvětově [5]. (The International Civil Aviation Organization's Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO TIs) (worldwide).
Použití této normy vyžaduje zohlednění požadavků těchto mezinárodních dohod a souvisejících národních předpisů pro vnitrostátní přepravu nebezpečného zboží.
Během přijetí byl text jako modální předpis příležitostně modifikován; RID/ADR připouští některé variace zkoušek pro jemné kovové obaly, které jsou zahrnuty v příloze A.
Vzájemné odkazy mezi touto normou, Doporučením OSN a Mezinárodními dohodami jsou shrnuty v příloze B.
Je důležité poznamenat, že budou existovat určité modální odlišnosti od Doporučení OSN a že časový plán pro revizi doporučení a modálních opatření může vést k dočasným nesrovnalostem s touto normou, která je pravidelně aktualizována podle poslední verze Doporučení OSN.
Úspěšné zkoušky a přidělení kódu UN samy o sobě neopravňují k použití obalů pro jakékoliv nebezpečné zboží, které je předmětem obalových pokynů vydaných různými modálními předpisy.
Tato norma je založena na dvanáctém revidovaném vydání Doporučení OSN.

Označení ČSN EN ISO 16104 (770610)
Katalogové číslo 69041
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2003
Datum účinnosti 1. 1. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963690414
Norma byla zrušena k 1. 6. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 16495 (770622)
Tato norma nahradila ČSN 77 0610 (770610) z ledna 1987
ČSN 77 0611 (770611) z prosince 1987
ČSN 77 0612 (770612) z ledna 1990
ČSN 77 0613 (770613) z ledna 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)