ČSN 66 1572 (661572) Zrušená norma

Octan olovnatý technický

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání octanu olovnatého technického. Octan olovnatý se používá při výrobě olovnatých barev, v tiskařství, při kyanizaci rud vzácných kovů, při výrobě výbušnin a pod. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl.5) je uvedeno, že octan olovnatý je jedem zařazeným do skupiny ostatních jedů. V části zkoušení (čl.7) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl. 12 předepsáno značení obrazovým symbolem lebky s hnáty a současně předepsán nápis: "Jed! Nebezpečné při vdechování a požití!" Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní účinek a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P pro olovo: 0,05 mg.m-3 a 0,2 mg.m-3 a pro kyselinu octovou 25 mg.m-3 a 50 mg.m-3. Dále jsou uvedeny způsoby likvidace odpadů v principu převedením na síran olovnatý nebo jako druhotná surovina. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 66 1572 byla schválena 21.9.1990 a nabyla účinnosti od 1.11.1991. Nahradila ČSN 65 3039 z 4.3.1977.

Označení ČSN 66 1572 (661572)
Katalogové číslo 30252
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 11. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963302522
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 15 72
  • ČSN 661572
  • ČSN 66 15 72 : 1990
  • ČSN 661572:1990
  • ČSN 66 1572:1990