ČSN 08 6505 (086505) Zrušená norma

Regulace vodních turbín. Přejímací zkoušky regulátorů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušky nepřímých regulátorů vodních turbin. Zkoušky popsané v normě ověřují splnění daných technických záruk. Norma určuje metody veličin, které jsou předmětem těchto technických záruk. ČSN 08 6505 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 08 6505 z 1.12.1975.

Označení ČSN 08 6505 (086505)
Katalogové číslo 24850
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A5
EAN kód 8590963248509
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN EN 60308 (086505)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 08 65 05
  • ČSN 086505
  • ČSN 08 65 05 : 1990
  • ČSN 086505:1990
  • ČSN 08 6505:1990