ICS 27.140 - Technika vodní energie

ČSN 08 5000 (085000) - srpen 1985

Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín

350 Kč

ČSN EN 45510-5-4 (085001) - duben 2001 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny

340 Kč

ČSN EN 62006 (085008) - září 2011

Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren

770 Kč

ČSN EN 60193 (085009) - prosinec 2002

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 30. květnu 2022 (přejít na náhradu).

1 722 Kč

ČSN EN IEC 60193 ed. 2 (085009) - leden 2020

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 150 Kč

ČSN EN IEC 63132-1 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 1: Obecné aspekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63132-2 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 2: Vertikální generátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63132-3 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 3: Vertikální Francisova turbína nebo čerpadlová turbína

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63132-4 (085011) - listopad 2020

Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 4: Vertikální Kaplanova turbína nebo propelerová turbína

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60609-1 (085015) - září 2005

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín

340 Kč

ČSN EN 60609-2 (085015) - listopad 2002 aktuální vydání

Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín

230 Kč

ČSN EN 61116 (085017) - listopad 1997

Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren

440 Kč

ČSN 08 5020 (085020) - září 1979

Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.92t

565 Kč

ČSN 08 5021 (085021) - leden 1989

Pravidla pro prověřování, provoz a údržbu akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín pracujících jako čerpadla

350 Kč

ČSN EN 62256 ed. 2 (085022) - únor 2018 aktuální vydání

Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 62097 (085023) - prosinec 2009

Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 12. únoru 2022 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN IEC 62097 ed. 2 (085023) - září 2019

Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62364 (085024) - duben 2014

Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 18. únoru 2022 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN IEC 62364 ed. 2 (085024) - září 2019

Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62270 (085500) - březen 2005

Automatizace vodních elektráren - Pokyn pro řízení pomocí počítače

590 Kč

ČSN EN 61362 ed. 2 (086501) - leden 2013 aktuální vydání

Regulace vodních turbín - Průvodce specifikací

550 Kč

ČSN EN 60308 (086505) - únor 2006

Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů

590 Kč

ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 (334850) - srpen 2013 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.16t

800 Kč

ČSN 75 2601 (752601) - listopad 2010

Malé vodní elektrárny - Základní požadavky

340 Kč