ČSN 65 1312-2 (651312) Zrušená norma

Amoniak kapalný technický. Metoda stanovení vody podle Karla Fischera

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 6381-88. Norma obsahuje v čl.2.5, poznámce k čl.3.1, v čl.3.3 a 6.2 další údaje, které norma RVHP neuvádí. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ISO 7105-1985. Tato norma určuje titrační metodu podle Karla Fischera pro stanovení hmotnostního zlomku vody v rozmezí od 0,05 do 0,16 %. Podstata metody: Metoda je založena na odpaření zkušebního vzorku za přítomnosti ethandiolu a reakci jodu s oxidem siřičitým za přítomnosti vody v prostředí methanolu a pyridinu při titraci Fischerovým činidlem nebo jodoctanovým roztokem. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl.2.5 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 65 1312 část 2 byla schválena 15.9.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991.

Označení ČSN 65 1312-2 (651312)
Katalogové číslo 29971
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963299716
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 651312-2
  • ČSN 65 13 12-2