ČSN 06 1122 (061122) Zrušená norma

Vyhrievacie oceľové doskové telesá na ústredné vykurovanie. Technické predpisy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání vyhřívacích ocelových deskových těles určených pro soustavy ústředního topení, kde se jako teplonosná látka používá voda, případně jiná kapalina (např. olej a pod.). Až do 31.12.1994 je dovolené vyrábět vyhřívací ocelová desková tělesa, jejichž výroba se započala před nabytím platnosti této normy. Normalizovány jsou především technické požadavky, v nichž je uvedena i tlaková zkouška. ČSN 06 1122 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991. Nahradila ČSN 06 1122 z 25.3.1975.

Označení ČSN 06 1122 (061122)
Katalogové číslo 24746
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963247465
Změny a opravy Z1 3.97t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN 06 1101 (061101)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 11 22
  • ČSN 061122
  • ČSN 06 11 22 : 1990
  • ČSN 061122:1990
  • ČSN 06 1122:1990