ČSN 36 1005-28 (361005) Zrušená norma

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Medzné hodnoty, metódy merania a vyhodnocovania hluku. Viacúčelové kuchynské strojčeky s príkonom do 250 W

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část 28 ČSN 36 1005 se musí používat spolu s částí 01 ČSN 36 1005. Část 28 této normy pouze doplňuje nebo upravuje odpovídající články části 01 ČSN 36 1005. (Část 28 obsahuje shodné číslování článků s částí 01 a cituje pochopitelně jen ty, které jsou rozdílné nebo v nichž došlo ke změnám.) Část 28 platí pro víceúčelové kuchyňské strojky s příkonem do 250 W. Velmi stručná norma (2 strany) stanoví v čl. 51 pro víceúčelové kuchyňské strojky s příkonem do 250 W hodnoty hluku 77 dB(A). ČSN 36 1005 část 28 byla schválena 21.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991.

Označení ČSN 36 1005-28 (361005)
Katalogové číslo 23959
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 2 strany formátu A5
EAN kód 8590963239590
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361005-28
  • ČSN 36 10 05-28