ČSN 33 1550 (331550) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Preventivní údržba důlních nevýbušných elektrických zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma doplňuje základní ustanovení obsažená v ČSN 33 1500 podrobnými ustanoveními pro preventivní údržbu důlních nevýbušných elektrických zařízení skupiny I podle ČSN 33 0370 z hlediska nevýbušnosti těchto zařízení. Norma neřeší úkony se zajištěním bezpečnosti osob a věcí při provádění předepsaných kontrol. Jsou normalizovány druhy kontrol, náplně pravidelných kontrol a doplňující ustanovení pro preventivní údržbu. Za pozornost stojí příloha č. 3 obsahující minimální náplň pravidelných kontrol pro různá důlní zařízení. ČSN 33 1550 byla schválena 29.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991.

Označení ČSN 33 1550 (331550)
Katalogové číslo 23348
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963233482
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 15 50
  • ČSN 331550
  • ČSN 33 15 50 : 1990
  • ČSN 331550:1990
  • ČSN 33 1550:1990