ČSN 27 0502-3 (270502) Zrušená norma

Jeřáby mobilní výložníkové. Bezpečnostní zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy se musí používat spolu s částí 1 ČSN 27 0502. Jsou normalizovány požadavky na brzdy, koncové vypínače a "ostatní zařízení". Konkrétně je stanoveno, že brzdy jeřábu musí umožňovat spolehlivý a bezpečný provoz. Dále je stanoveno, že jednotlivé pohyby jeřábu musí být omezeny koncovými vypínači tam, kde je to z hlediska bezpečnosti nutné. Konečně jsou normalizovány požadavky na zařízení proti přetížení a k zajištění stability, na signalizaci, na ochranné kryty a ostatní. Norma mezi bezpečnostní zařízení počítá i osvětlení (čl. 47 - 49) s tím, že musí odpovídat ČSN 36 0450. ČSN 27 0502 část 3 byla schválena 31.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila spolu s částí 1, 2, 4 až 6 ČSN 27 0502 z 21.12.1972.

Označení ČSN 27 0502-3 (270502)
Katalogové číslo 23075
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963230757
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 13000 (270570)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 270502-3
  • ČSN 27 05 02-3