ČSN 66 6133 (666133) Zrušená norma

Zkoušení textilních pomocných prostředků. Stanovení pěnicí schopnosti a stability pěny povrchově aktivních látek nebo jejich směsí metodou podle Ross-Milese

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví podrobný pracovní postup při stanovení pěnicí schopnosti, stability pěny, hustoty pěny, napěnění a odpěňovací schopnosti povrchově aktivních látek nebo jejich směsí metodou podle Ross-Milese. Podstata metody: Měří se výška pěnového sloupce, který se vytvoří v trubici po výtoku roztoku povrchově aktivní látky známé koncentrace, dopadajícího z pipety na hladinu téhož roztoku a při hodnocení hustoty pěny nebo napěnění objem roztoku povrchově aktivní látky uvolněného z pěny v závislosti na čase. ČSN 66 6133 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 66 6133 z 15.4.1977.

Označení ČSN 66 6133 (666133)
Katalogové číslo 30292
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963302928
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 61 33
  • ČSN 666133
  • ČSN 66 61 33 : 1990
  • ČSN 666133:1990
  • ČSN 66 6133:1990