ČSN 66 8069 (668069) Zrušená norma

Bezpečnostní trhaviny. Klasifikace a metody zkoušení ve výbušných směsích

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6566-89. Do normy jsou doplněny v čl.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.11, 2.2.12, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1.1 a 2.4.1.2 doplňující ustanovení označená "čs. doplněk" a Čs. informační příloha. Platí pro klasifikaci bezpečnostních trhavin a stanoví metody zkoušení trhavin ve výbušné směsi methanu se vzduchem nebo uhelného prachu se vzduchem. Bezpečnostní trhaviny se dělí na: protiprachové, a protiplynové. Protiplynové trhaviny se pak dále, podle stupně bezpečnosti, dělí na tři kategorie. Norma vedle rozsáhlejší části, kde jsou uvedeny metody zkoušek obsahuje v kapitole 3 i bezpečnostní požadavky, které se týkají výhradně ochrany před výbuchem. (Celkem čtyři články.) ČSN 66 8069 byla schválena 1.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 66 8069 z 20.5.1981.

Označení ČSN 66 8069 (668069)
Katalogové číslo 30355
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963303550
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 80 69
  • ČSN 668069
  • ČSN 66 80 69 : 1990
  • ČSN 668069:1990
  • ČSN 66 8069:1990