ČSN 34 5608 (345608) Zrušená norma

Zkoušení elektrotechnických výrobků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví rozdělení a druhy zkoušek elektrotechnických výrobků a obecné zásady pro jejich provedení. Odchylně lze postupovat u těch výrobků, pro něž jednotlivé normy stanoví jiný postup. Plati-li pro zkoušení zvláštní předpisy, postupuje se podle těchto předpisů. Účelem zkoušek, kterým se podrobují elektrotechnické výrobky, je: prokázat, že zkoušený výrobek vyhovuje požadavkům příslušných norem nebo jiných předpisů či ujednání dále zjišťovat, zda výrobky opakovaně vyráběné odpovídají požadavkům, jejichž splnění bylo prokázáno nebo je vyžadováno a konečně vyšetřovat jednotlivé vlastnosti výrobků.V poměrně stručné normě jsou zkoušky rozděleny jednak podle zaměření, jednak podle účelu. Pro zkoušky podle zaměření (typová, kontrolní a informační) obsahuje norma podrobnější údaje. ČSN 34 5608 byla schválena 21.12.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991 Nahradila ČSN 34 5608 z 20.7.1954.

Označení ČSN 34 5608 (345608)
Katalogové číslo 23418
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963234182
Norma byla zrušena k 1. 5. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 56 08
  • ČSN 345608
  • ČSN 34 56 08 : 1990
  • ČSN 345608:1990
  • ČSN 34 5608:1990