ČSN 35 1080 (351080) Zrušená norma

Základné skúšky výkonových transformátorov

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení výkonových transformátorů s výkonem nad 5 kV.A. Pro speciální výkonové transformátory platí jen v omezeném rozsahu, stanoveném v příslušné normě nebo v příslušné specifikaci. Poměrně podrobně jsou normalizovány všeobecné požadavky, stručněji, zpravidla odkazem na jiné technické normy, zkoušky. Většina z nich má bezpečnostně - technický charakter. Z hygienických parametrů je zkoušen pouze podle čl.3.15 hluk. Měření se provádí podle ČSN 35 1089 a naměřené hodnoty se porovnávají s nejvýše dovolenými podle tab. 1 v ČSN 35 1100. Dále se - bohužel - uvádí, že v případě naměření vyšších hodnot, musí být tato hodnota uvedena v technickém popise transformátoru. ČSN 35 1080 byla schválena 21.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 35 1080 z 27.7.1967.

Označení ČSN 35 1080 (351080)
Katalogové číslo 23643
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963236438
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 10 80
  • ČSN 351080
  • ČSN 35 10 80 : 1990
  • ČSN 351080:1990
  • ČSN 35 1080:1990