ICS 29.180 - Transformátory. Tlumivky

ČSN ISO 18095 (011462) - prosinec 2018

Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů

440 Kč

ČSN EN ISO 22829 (052005) - květen 2018 aktuální vydání

Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020) - srpen 2014 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory

350 Kč

ČSN IEC 50(421) (330050) - duben 1997

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky

440 Kč

ČSN EN 50238-1 ed. 2 (333592) - červenec 2020 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN 60310 ed. 3 (341580) - prosinec 2016

Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.18t

590 Kč

ČSN EN 50329 (341582) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, A1 4.11t

650 Kč

ČSN 34 3278 (343278) - březen 1964

Provoz a obsluha přístrojových transformátorů

190 Kč

ČSN EN 60852-4 (345840) - leden 1998

Vnější rozměry transformátorů a induktorů pro telekomunikační a elektronická zařízení - Část 4: Transformátory a induktory z plechů typu YUI-2

230 Kč

ČSN EN 125401 (345894) - leden 1998

Vzorová předmětová specifikace: Nastavovací zařízení jader z magnetických oxidů (feritů) pro induktory a laděné transformátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61203 (346734) - březen 1998

Syntetické organické estery pro elektrotechnické účely - Návod na úpravu transformátorových esterů v zařízení

190 Kč

ČSN EN 61181 ed. 2 (346750) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 50386 ed. 2 (348156) - září 2011 aktuální vydání

Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t

315 Kč

ČSN EN 50387 (348157) - leden 2005 aktuální vydání

Přípojnicové průchodky pro transformátory plněné kapalinou pro napětí do 1 kV a proudy od 1,25 kA do 5 kA

125 Kč

ČSN EN 50336 (348158) - leden 2003

Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV

230 Kč

ČSN EN 50243 (348159) - leden 2003

Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory

230 Kč

ČSN EN 50708-1-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 50708-2-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 50708-3-1 (351001) - listopad 2020

Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-1: Velké výkonové transformátory - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60076-1 (351001) - květen 2012 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 1: Obecně

570 Kč

ČSN EN 60076-11 (351001) - březen 2005

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 19. září 2021 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 60076-13 (351001) - květen 2007

Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou

230 Kč

ČSN EN 60076-14 (351001) - červen 2014

Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály

550 Kč

ČSN EN 60076-16 (351001) - červen 2012

Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami

350 Kč

ČSN EN 60076-18 (351001) - duben 2013

Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

440 Kč

ČSN EN 60076-19 (351001) - květen 2016

Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

350 Kč

ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001) - prosinec 2011 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny

440 Kč

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001) - květen 2014 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

675 Kč

ČSN EN 60076-4 (351001) - červen 2003

Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky

550 Kč

ČSN EN 60076-5 ed. 2 (351001) - leden 2007 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 5: Zkratová odolnost

440 Kč

ČSN EN 60076-6 (351001) - únor 2009

Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky

770 Kč

ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 (351001) - květen 2019

Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory

550 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-1 (351001) - listopad 2019

Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení

570 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-2 (351001) - listopad 2019

Výkonové transformátory - Část 22-2: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Demontovatelné radiátory

340 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - říjen 2019

Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vzduchové tepelné výměníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. červnu 2021 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-3 (351001) - květen 2021 nové vydání

Výkonové transformátory - Část 22-3: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Tepelné výměníky izolační kapalina - vzduch

340 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-4 (351001) - říjen 2019

Výkonové transformátory - Část 22-4: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Izolační kapalina pro vodní tepelné výměníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 60076-22-7 (351001) - únor 2021

Výkonové transformátory - Část 22-7: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Přídavná zařízení a příslušenství

570 Kč

ČSN EN IEC 60076-24 (351001) - březen 2021

Výkonové transformátory - Část 24: Specifikace distribučních transformátorů s regulací napětí (VRDT)

230 Kč

ČSN IEC 60076-12 (351001) - únor 2013

Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů

340 Kč

ČSN IEC 60076-7 (351001) - únor 2020

Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje

590 Kč

ČSN IEC 60076-8 (351008) - srpen 2000

Výkonové transformátory - Pokyny pro použití

570 Kč

ČSN EN 61248-1 (351060) - prosinec 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 61248-2 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 2: Dílčí specifikace pro signální transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-3 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 3: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-4 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 4: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory spínaných napájecích zdrojů (SMPS), s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-5 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 5: Dílčí specifikace pro pulsní transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-6 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 6: Dílčí specifikace pro induktory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61248-7 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 7: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční induktory a mezifrekvenční transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61007 (351062) - prosinec 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 24. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

97 Kč

ČSN EN IEC 61007 ed. 2 (351062) - únor 2021

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Metody měření a postupy zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 60076-10 ed. 2 (351089) - červen 2017 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku

570 Kč

TNI CLC/TR 50462 (351102) - duben 2010

Návod na stanovení nejistot při měření ztrát u výkonových transformátorů a tlumivek

440 Kč

ČSN EN 50629 (351107) - květen 2016

Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr ≥ 40 MVA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 8.18t, Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

722 Kč

ČSN EN 50541-2 (351111) - březen 2014

Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem

125 Kč

ČSN EN 50588-1 ed. 2 (351111) - červen 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 22. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 50588-2 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA

230 Kč

ČSN EN 50588-3 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2

190 Kč

ČSN EN 50588-4 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na transformátorech vyhovujících požadavkům EN 50588-2

190 Kč

ČSN EN 50464-3 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy

125 Kč

ČSN EN 50464-4 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

190 Kč

ČSN EN 50195 (351140) - prosinec 1999

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi

230 Kč

ČSN EN 50225 (351141) - leden 2000

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi

230 Kč

ČSN EN 50299-1 (351142) - září 2015

Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky

230 Kč

ČSN EN 50299-2 (351142) - září 2015

Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu

230 Kč

ČSN EN 61378-1 ed. 2 (351175) - květen 2012 aktuální vydání

Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití

590 Kč

ČSN EN 61378-2 (351175) - listopad 2001

Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC)

340 Kč

ČSN EN 50216-1 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 50216-10 (351190) - listopad 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch

230 Kč

ČSN EN 50216-11 (351190) - červenec 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí

125 Kč

ČSN EN 50216-12 (351190) - únor 2012

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory

230 Kč

ČSN EN 50216-2 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.03t

315 Kč

ČSN EN 50216-3 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.07t

255 Kč

ČSN EN 50216-4 ed. 2 (351190) - listopad 2015 aktuální vydání

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)

230 Kč

ČSN EN 50216-5 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.05t, Oprava 1 7.07t, A3 7.07t

525 Kč

ČSN EN 50216-6 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem

230 Kč

ČSN EN 50216-7 (351190) - srpen 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej

340 Kč

ČSN EN 50216-9 (351190) - listopad 2009

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda

340 Kč

ČSN EN 50645 (351330) - únor 2018

Požadavky na ekodesign malých výkonových transformátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61558-1 ed. 2 (351330) - červenec 2006

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.06t, A1 12.09t, Z2 11.20t

Norma bude zrušena k 21. červnu 2022 (přejít na náhradu).

1 062 Kč

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2 (351330) - listopad 2007 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití

230 Kč

ČSN EN 61558-2-10 (351330) - prosinec 2014

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V

230 Kč

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2 (351330) - říjen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím

230 Kč

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2 (351330) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-14 (351330) - srpen 2013

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem

340 Kč

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (351330) - srpen 2012 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

230 Kč

ČSN EN 61558-2-16 (351330) - červen 2010

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t

580 Kč

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 (351330) - listopad 2007 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

230 Kč

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 (351330) - červen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

340 Kč

ČSN EN 61558-2-26 (351330) - březen 2014

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely

340 Kč

ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky

230 Kč

ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (351330) - prosinec 2009 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-5 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků

230 Kč

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 (351330) - březen 2010 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

230 Kč

ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 (351330) - červen 2008 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček

230 Kč

ČSN EN 61558-2-8 ed. 2 (351330) - březen 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy

230 Kč

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2 (351330) - září 2011 aktuální vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

230 Kč

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (351330) - listopad 2020 nové vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

990 Kč

ČSN EN 62041 ed. 2 (351331) - červen 2011

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 11. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 62041 ed. 3 (351331) - červen 2020

Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61797-1 (351340) - leden 1999

Transformátory a induktory pro sdělovací a elektronická zařízení - Hlavní rozměry koster cívek - Část 1: Kostry cívek pro vrstvená jádra

340 Kč

ČSN EN 61869-2 (351350) - červen 2013

Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61869-3 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61869-5 (351350) - duben 2012

Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN 35 1361 (351361) - leden 1984

Speciální jisticí transformátory proudu

230 Kč

ČSN EN 60214-1 ed. 2 (351451) - únor 2015 aktuální vydání

Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 60146-1-3 (351530) - duben 1997

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.03t

222 Kč

ČSN EN 61021-1 (351920) - prosinec 1998

Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 1: Rozměry

190 Kč

ČSN EN 61021-2 (351920) - září 1998

Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 2: Elektrické charakteristiky jader z plechů YEE 2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60740-1 (351921) - duben 2006

Plechy pro transformátory a induktory - Část 1: Mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62271-211 (357192) - listopad 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

360 Kč

ČSN EN 60938-1 (358270) - březen 2001

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

475 Kč

ČSN EN 60938-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

295 Kč

ČSN EN 60938-2-1 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-1: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky - Úroveň hodnocení D

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60938-2-2 (358271) - říjen 2000

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 2-2: Vzorová předmětová specifikace - Tlumivky, pro které jsou požadovány bezpečnostní zkoušky (pouze bezpečnostní zkoušky)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61050 (360530) - říjen 1996

Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory). Všeobecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.97t

530 Kč