ČSN 01 8020 (018020) Zrušená norma

Dopravní značky na pozemních komunikacích

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu a osazování svislých dopravních značek a pro provádění vodorovných dopravních značek, používaných k řízení provozu na pozemních komunikacích. Norma stanoví vlastnosti, provedení a další údaje a způsob osazení a provedení dopravních značek. Norma neplatí pro výrobu a osazování dopravních zařízení na pozemních komunikacích. Účelem normy je zjistit jednotnost dopravního značení na pozemních komunikacích ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dopravní značky na pozemních komunikacích se třídí na: - svislé dopravní značky, - vodorovné dopravní značky. Svislé dopravní značky se podle významu dále třídí na: výstražné, zákazové, příkazové, informativní a dodatkové tabulky. Velmi rozsáhlá norma ( cca 104 stran) stanoví velmi podrobně technické požadavky, požadavky na značení a stručně na montáž, zřizování a přechodná ustanovení. Od str. 29 je výkresová část normy pro všechny druhy značek. Norma zahrnuje jak značky podle staré vyhl. FMV č. 100/1975 Sb., tak podle nové vyhl. č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích ČSN 01 8020 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.10.1991. Nahradila ČSN 01 8020 z 5.9.1983.

Označení ČSN 01 8020 (018020)
Katalogové číslo 32706
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 10. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 104 stran formátu A5
EAN kód 8590963327068
Změny a opravy Z1 7.95t, Z2 7.98t, Z3 3.03t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
a nahrazena ČSN EN 12899-1 (737030), ČSN EN 1436 (737010)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 01 80 20
  • ČSN 018020
  • ČSN 01 80 20 : 1990
  • ČSN 018020:1990
  • ČSN 01 8020:1990