ČSN 65 2661 (652661) Zrušená norma

Kryolit technický

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání kryolitu technického. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 3) je pouze odkaz na údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví v příloze. V části zkoušení (čl. 5) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování není předepsáno žádné označení nebo varovné poučení(!). Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující především chronický účinek, popisující fluorosu a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována hodnota NPK-P, a to 1 mg.m-3 (průměrná) a 5 mg.m-3 (mezní) pro kryolit a 1 mg.m-3 (průměrná) a 2 mg.m-3 (mezní) pro fluorovodík, které platily v době schválení normy. Dále jsou uvedeny pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu a při náhodném požití. ČSN 65 2661 byla schválena 18.5.1989 a nabyla účinnosti od 1.2.1990. Nahradila ČSN 65 2661 z 21.3.1973.

Označení ČSN 65 2661 (652661)
Katalogové číslo 30030
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 2. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963300306
Norma byla zrušena k 1. 6. 1999

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 26 61
  • ČSN 652661
  • ČSN 65 26 61 : 1990
  • ČSN 652661:1990
  • ČSN 65 2661:1990