ČSN 65 0348 (650348) Zrušená norma

Organické chemické produkty. Stanovení hydroxylového čísla acetanhydridem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 2534-89. Do normy je doplněno doplňující ustanovení v čl.2.4 a 2.16 označené "čs. doplněk". Postata zkoušky: Metoda spočívá v reakci hydroxylových skupin s acetanhydridem, hydrolyse nezreagovaného acetanhydridu a stanovení vzniklé kyseliny octové titrací alkoholickým roztokem hydroxidu draselného na fenolftalein. Přítomnost aldehydů, primárních a sekundárních aminů a merkaptanů ruší stanovení. Přítomné karbonové kyseliny se vyčistí stanovením čísla kyselosti produktu. ČSN 65 0348 byla schválena 24.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991.
Poznámka: Podle § 57 vyhl. FÚNM č. 55/1991 Věst. FÚNM ruší ČSN 65 0348 s účinností ke dni 1.5.1991 starší ČSN 66 6134 z 27.11.1981. Tento údaj není v ČSN 65 0348 vytištěn.

Označení ČSN 65 0348 (650348)
Katalogové číslo 29923
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963299235
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 03 48
  • ČSN 650348
  • ČSN 65 03 48 : 1990
  • ČSN 650348:1990
  • ČSN 65 0348:1990