ČSN 27 8530 (278530) Zrušená norma

Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví. Stroje na stříkání betonových směsí. Všeobecná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví všeobecná ustanovení pro stroje v běžném i nevýbušném provedení u nichž se suchá betonová nebo suchá žárobetonová směs, případně jiné suché směsi dopravují stlačeným vzduchem do stříkací trysky. Zde se mísí s potřebným množstvím záměsové vody a poté se nastříkávají na podklad nástřiku. Jsou normalizovány zejména technické požadavky (kapitola II) a zkoušení (kapitola IV). V technických požadavcích čl.19 stanoví, že prašnost...odpovídá předpisům pro hornictví (směrnice č. 31/1966 sb. Hygienické předpisy) i předpisům pro pracovní prostředí (směrnice č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy). O hluku a vibracích se v technických požadavcích nenormalizuje nic. V kapitole o zkoušení se v čl. 31 a 34 předepisují náležitosti typové zkoušky, mezi nimiž je kontrola hlučnosti i vibrací (čl. 34 h/ a i/). Hluk se zkouší podle ČSN 01 1603 s tím, že hlučnost nesmí přesahovat hodnoty dané vyhl. č. 13/1977 Sb., resp. č. 14/1977 Zb. Vibrace se měří podle hygienických předpisů s tím, že zkouška se vztahuje na pracoviště obsluhy trysky. Konečně je předepsáno i měření prašnosti, a to jednotnými metodikami, schválenými hlavním hygienikem.Otázky bezpečnosti a hygieny práce jsou zmíněny i v kapitole VII (montáž, obsluha a údržba) a ve zvláštní kapitole VIII (bezpečnost), která má jen dva články, v jednom z nich (čl. 73) se odkazuje na ČSN 83 2042, pokud jde o ovládací prvky. ČSN 27 8530 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991.

Označení ČSN 27 8530 (278530)
Katalogové číslo 23155
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963231556
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 85 30
  • ČSN 278530
  • ČSN 27 85 30 : 1990
  • ČSN 278530:1990
  • ČSN 27 8530:1990