ČSN 66 1974 (661974) Zrušená norma

Metylmetakrylát technický. Skúšobné metódy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6389-88. Jsou normalizovány tyto metody: Stanovení kyseliny metakrylové, organických příměsí, metylmetykrylátu a další.Norma neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN 66 1974 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991.

Označení ČSN 66 1974 (661974)
Katalogové číslo 30254
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963302546
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 66 19 74
  • ČSN 661974
  • ČSN 66 19 74 : 1990
  • ČSN 661974:1990
  • ČSN 66 1974:1990