ČSN 18 0005 (180005) Zrušená norma

Prostředky měření a řízení technologických procesů. Charakteristiky přesnosti plnění předepsané funkce prostředků kontroly, přenosu a řízení. Názvy a definice. Požadavky na předpisování. Všeobecné metody kontroly

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6123-87. Do normy jsou doplněny čs. informační poznámky v čl.1.2.1.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.7, 1.7.3 a 1.7.6 označené "čs. poznámka". Platí pro analogové, analogově-číslicové a číslicově-analogové prostředky kontroly, přenosu a řízení technologických procesů a stanoví názvy a definice a rovněž všeobecné požadavky na předpisování, vyhodnocování a kontrolu charakteristik přesnosti plnění předepsané funkce. Tato norma neplatí pro výrobky výpočetní techniky a prostředky měření podléhající metrologickému dozoru. Tuto normu je nutno používat společně s ČSN 18 0004. ČSN 18 0005 byla schválena 26.11.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila částečně ČSN 18 0102 z 6.7.1983, dále ČSN 18 0202 z 6.7.1983 a konečně ČSN 18 1002 z 2.3.1982.

Označení ČSN 18 0005 (180005)
Katalogové číslo 25297
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A5
EAN kód 8590963252971
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 18 00 05
  • ČSN 180005
  • ČSN 18 00 05 : 1990
  • ČSN 180005:1990
  • ČSN 18 0005:1990