1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 01.040.25 - Strojírenství (názvosloví)

ČSN EN ISO/ASTM 52921 (011820) - duben 2017

Terminologie pro normalizaci aditivní výroby - Souřadnicový systém a metodologie zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - srpen 2017

Aditivní výroba - Obecné zásady - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16981 (012070) - květen 2017

Fotokatalýza - Terminologický slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 03 8005 (038005) - únor 1993

Ochrana proti korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení

340 Kč

ČSN EN ISO 2080 (038006) - prosinec 2009

Kovové a jiné anorganické povlaky - Povrchové úpravy, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník

550 Kč

ČSN ISO 7583 (038007) - září 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Termíny a definice

340 Kč

ČSN EN ISO 16348 (038103) - říjen 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu

125 Kč

ČSN EN ISO 14917 (038700) - září 2017

Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14879-1 (039000) - květen 2006

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 1: Názvosloví, navrhování a příprava podkladu

440 Kč

ČSN 04 0000 (040000) - březen 1972

Slévárenství. Názvosloví

945 Kč

ČSN 04 6509 (046509) - listopad 1978

Tlakové lití. Názvosloví

590 Kč

ČSN 05 0000 (050000) - leden 1987

Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy

340 Kč

ČSN 05 0002 (050002) - prosinec 1988

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy

440 Kč

ČSN 05 0003 (050003) - duben 1991

Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy

770 Kč

ČSN 05 0004 (050004) - listopad 1990

Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy

230 Kč

ČSN EN 14610 (050007) - srpen 2005

Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů

770 Kč

ČSN EN ISO 17659 (050008) - červen 2005

Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením

590 Kč

ČSN EN 1792 (050009) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů

590 Kč

ČSN 05 0010 (050010) - duben 1983

Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov

350 Kč

ČSN EN ISO 4063 (050011) - červenec 2011 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování

340 Kč

ČSN EN ISO 15296 (050015) - červenec 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 05 0040 (050040) - září 1987

Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy

440 Kč

ČSN 05 2008 (052008) - březen 1987

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie

230 Kč

ČSN 05 2100 (052100) - květen 1989

Zváranie. Plameňové zváranie. Základné pojmy

550 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - červenec 2020 aktuální vydání

Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování

550 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 05 3400 (053400) - září 1987

Zváranie. Tepelné delenie kovov. Rezanie kovov kyslíkom a plazmou. Základné pojmy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.01t

262 Kč

ČSN EN ISO 17658 (053402) - prosinec 2015

Svařování - Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 06 3000 (063000) - únor 1995

Průmyslové palivové pece. Termíny a definice

340 Kč

ČSN EN 61512-1 (182001) - září 2000

Dávkové řízení - Část 1: Modely a terminologie

590 Kč

ČSN ISO 8373 (186501) - prosinec 2013

Roboty a robotická zařízení - Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO 14539 (186510) - červenec 2002

Manipulační průmyslové roboty - Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu - Slovník a uvádění charakteristických vlastností

440 Kč

ČSN 20 0200 (200200) - červenec 1975

Názvosloví obráběcích strojů

570 Kč

ČSN ISO 19719 (200210) - prosinec 2013

Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník

770 Kč

ČSN 20 0220 (200220) - červenec 1992

Elektrochemické obrábanie. Termíny a definície

340 Kč

ČSN 21 0200 (210200) - květen 1991

Tvářecí stroje. Názvosloví tvářecích strojů

570 Kč

ČSN ISO 8540 (210201) - červen 1996

Mechanické lisy s vyložením. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.97t

262 Kč

ČSN 22 0010 (220010) - červen 1975

Obrábění. Základní pojmy

190 Kč

ČSN 22 0012 (220012) - září 1990

Obrábacie nástroje. Termíny a definície základných pojmov

230 Kč

ČSN ISO 5419 (220015) - leden 1993

Rezné nástroje. Skrutkovicové vrtáky. Termíny, definície a typy.

340 Kč

ČSN 22 0016 (220016) - listopad 1992

Rezné nástroje. Frézy. Názvoslovie

230 Kč

ČSN ISO 3002-5 (220017) - únor 1994

Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 5: Základná terminológia brúsnych operácií používajúcich brúsiace kotúče

350 Kč

ČSN 22 0020 (220020) - březen 1985

Diamanty a diamantové nástroje. Termíny a definice

230 Kč

ČSN 22 0071 (220071) - září 1973

Názvosloví řezných nástrojů na ozubení

1 270 Kč

ČSN EN 25968 (223200) - únor 1994

Závitové kruhové čelisti. Terminologie

190 Kč

ČSN 22 4000 (224000) - prosinec 1984

Brousicí materiály a nástroje. Termíny a definice

125 Kč

ČSN EN 1083-1 (224801) - červen 1998

Rotační drátěné kartáče - Část 1: Definice a termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 22 6000 (226000) - březen 1984

Tvářecí nástroje. Nástroje pro plošné tváření. Názvosloví

190 Kč

ČSN 22 6001 (226001) - srpen 1967

Názvosloví technologie tváření kovů

340 Kč

ČSN ISO 8695 (226330) - červenec 2011 aktuální vydání

Tvářecí nástroje - Střižníky - Přehled a terminologie

190 Kč

ČSN ISO 1703 (230608) - červenec 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Označení a názvosloví

440 Kč

ČSN IEC 60050-351 +A1 (330050) - srpen 2016 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení

3 050 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - červen 2019 aktuální vydání

Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO 19496-1 (945000) - prosinec 2017

Smalty - Terminologie - Část 1: Termíny a definice

550 Kč

ČSN EN ISO 19496-2 (945000) - prosinec 2017

Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy

340 Kč