ČSN 27 0502-5 (270502) Zrušená norma

Jeřáby mobilní výložníkové. Označování, tabulky a nápisy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy se musí používat spolu s částí 1 ČSN 27 0502. Nebezpečné části na jeřábu musí být označeny barevnými nátěry podle ČSN 01 8010. Výstražná značení a barevné provedení u jeřábu určeného k provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu s příslušnou vyhláškou. (Jde o vyhl. FMD č. 41/1984 Sb.) Pro barevné značení nebezpečných částí jeřábu, které se mohou stát během provozu zdrojem nebezpečí, platí čl. 13 až 15 ČSN 27 0140, část 3. V poměrně stručné normě jsou normalizovány symboly a tabulky odkazy na ČSN 27 0108, ČSN 01 8010 a ČSN 01 8012. Konečně je stanoveno, co má být na jeřábu označeno. ČSN 27 0502 část 5 byla schválena 31.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila spolu s částí 1 až 4 a 6 ČSN 27 0502 z 21.12.1972.

Označení ČSN 27 0502-5 (270502)
Katalogové číslo 23077
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963230771
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 13000 (270570)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 270502-5
  • ČSN 27 05 02-5