ČSN 64 0924 (640924) Zrušená norma

Plasty. Ionexy. Stanovení užitkové objemové kapacity silně kyselých katexů v sodíkové formě

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení užitkové objemové kapacity silně kyselých katexů v sodíkové formě. Podstata zkoušky: Katex v sodíkové formě se v kolonce vyčerpává roztokem chloridu vápenatého. Ve filtrátu se stanovuje koncentrace vápníku a ze získaných hodnot se vypočte užitková objemová kapacita katexu. Účelem zkoušky je zjištění celkové celkové objemové kapacity katexu, jako jednoho ze základních údajů, sloužících k hodnocení katexů. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. I když v normě není upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, je tato norma uvedena v Dodatku jako citovaná!. ČSN 64 0924 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 64 0924 z 23.11.1977.

Označení ČSN 64 0924 (640924)
Katalogové číslo 29831
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 8. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963298313
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 09 24
  • ČSN 640924
  • ČSN 64 09 24 : 1990
  • ČSN 640924:1990
  • ČSN 64 0924:1990