ČSN 64 0334 (640334) Zrušená norma

Plasty. Stanovení esterového hmotnostního ekvivalentu epoxidových pryskyřic

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro stanovení esterového hmotnostního ekvivalentu epoxidových pryskyřic. Esterový hmotnostní ekvivalent je množství epoxidové pryskyřice v gramech, ekvivalentní za podmínek analytického stanovení jednomu molu monokarboxylové kyseliny. Postata zkoušky: Na epoxidovou pryskyřici se působí směsí pyridiniumhydrochloridu a acetanhydridu v pyridinu. Reakcí dochází nejprve k otevření epoxidového kruhu a v dalším průběhu k acetylaci všech hydroxylových skupin. Jejich látkové množství se stanoví titračně roztokem hydroxidu sodného. Normalizované metody jsou podrobně popsány. V čl. 8 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 64 0334 byla schválena 29.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 64 0334 z 6.9.1967.ČSN 64 0334 Plasty. Stanovení esterového hmotnostního ekvivalentu epoxidových pryskyřic
Tato norma platí pro stanovení esterového hmotnostního ekvivalentu epoxidových pryskyřic. Esterový hmotnostní ekvivalent je množství epoxidové pryskyřice v gramech, ekvivalentní za podmínek analytického stanovení jednomu molu monokarboxylové kyseliny. Postata zkoušky: Na epoxidovou pryskyřici se působí směsí pyridiniumhydrochloridu a acetanhydridu v pyridinu. Reakcí dochází nejprve k otevření epoxidového kruhu a v dalším průběhu k acetylaci všech hydroxylových skupin. Jejich látkové množství se stanoví titračně roztokem hydroxidu sodného. Normalizované metody jsou podrobně popsány. V čl. 8 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 64 0334 byla schválena 29.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ČSN 64 0334 z 6.9.1967.

Označení ČSN 64 0334 (640334)
Katalogové číslo 29766
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963297668
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 03 34
  • ČSN 640334
  • ČSN 64 03 34 : 1990
  • ČSN 640334:1990
  • ČSN 64 0334:1990