ČSN 30 0419 (300419) Zrušená norma

Zemědělské traktory a samojízdné stroje. Metoda zkoušení přetlaku v kabinách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ISO 3737-1976. V této normě jsou současně zapracovány údaje z ST SEV 6715-89. Norma stanoví zkušební postup měření přetlaku v kabinách zemědělských traktorů a samojízdných strojů. V poměrně stručné normě jsou stanoveny zkušební podmínky, způsob provedení zkoušky a používané přístroje. (Přetlak, který je měřenou veličinou, je normou definován jako tlakový rozdíl mezi statickým tlakem uvnitř a vně kabiny, vyjádřený výškou vodního sloupce nebo v Pa.) ČSN 30 0419 byla schválena 24.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991.

Označení ČSN 30 0419 (300419)
Katalogové číslo 23195
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963231952
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 30 04 19
  • ČSN 300419
  • ČSN 30 04 19 : 1990
  • ČSN 300419:1990
  • ČSN 30 0419:1990