ICS 65.060.10 - Zemědělské traktory a přívěsy

ČSN EN ISO 10326-1 (011415) - květen 2017

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky

340 Kč

ČSN ISO 3965 (300425) - únor 1993

Zemědělské kolové traktory. Nejvyšší rychlosti. Metoda měření

125 Kč

ČSN ISO 5721-1 (300426) - prosinec 2015

Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 1: Pole výhledu dopředu

190 Kč

ČSN ISO 5721-2 (300426) - prosinec 2015

Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu

125 Kč

ČSN ISO 8935 (300429) - říjen 1992

Zemědělské a lesnické traktory. Montážní body a otvory pro ovládače přípojných zařízení

125 Kč

ČSN ISO 789-4 (300444) - říjen 1995

Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 4: Měření kouřivosti

230 Kč

ČSN ISO 789-5 (300445) - leden 1996

Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 5: Částečný výkon na vývodovém hřídeli - výkon přenášený nemechanicky

125 Kč

ČSN ISO 789-7 (300447) - prosinec 1995

Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 7: Výkon na hnací nápravě

230 Kč

ČSN ISO 3795 (300577) - leden 1994

Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla

125 Kč

ČSN ISO 4004 (307001) - říjen 1995

Zemědělské traktory a stroje. Rozchody

125 Kč

ČSN EN 15695-1 (470414) - březen 2018 aktuální vydání

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy

340 Kč

ČSN EN 15695-2 (470414) - březen 2018 aktuální vydání

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy

190 Kč

ČSN EN ISO 16230-1 (470603) - duben 2016

Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysokonapěťových elektrických a elektronických součástí a systémů - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16246 (470614) - červen 2013

Zemědělské stroje - Rýpadlová zařízení - Bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 709 +A4 (470619) - červenec 2010

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

460 Kč

ČSN EN 1853 +AC (470626) - únor 2020 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost

440 Kč

ČSN EN 12525 +A2 (470627) - srpen 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Čelní nakládače - Bezpečnost

340 Kč

ČSN ISO 6489-4 (472002) - březen 2006

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton

190 Kč

ČSN ISO 24347 (472003) - únor 2008

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm)

230 Kč

ČSN ISO 5692-1 (472004) - březen 2007

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm

125 Kč

ČSN EN 15694 +A1 (472005) - květen 2016 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16944 (472015) - březen 2018

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN ISO 789-1 (472050) - srpen 2020 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli

190 Kč

ČSN ISO 789-6 (472050) - listopad 2019 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště

340 Kč

ČSN ISO 789-9 (472050) - srpen 2020 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 9: Zkoušky výkonu na výkyvném táhle

230 Kč