ČSN 64 0921 (640921) Zrušená norma

Plasty. Ionexy. Stanovení celkové výměnné kapacity slabě kyselých katexů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení celkové výměnné kapacity slabě kyselých katexů. Postata a účel zkoušky: Katex ve vodíkové formě se v kolonce vyčerpává přebytkem roztoku chloridu sodného a potom definovaným množstvím roztoku hydroxidu sodného. Účelem zkoušky je zjištění celkové výměnné schopnosti katexu a podíl silně a slabě kyselé kapacity. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl. 4 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích a dále ještě na nebezpečí metanolu, který je zvlášť nebezpečným jedem a současně hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti. ČSN 64 0921 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 64 0921 z 1.11.1967.

Označení ČSN 64 0921 (640921)
Katalogové číslo 29828
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963298283
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 09 21
  • ČSN 640921
  • ČSN 64 09 21 : 1990
  • ČSN 640921:1990
  • ČSN 64 0921:1990