ČSN 40 1400 (401400) Zrušená norma

Přeprava radioaktivních látek. Názvy a definice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 399-88. Do normy jsou doplněny čl. 31 až 37 souhrnně označené "Čs. doplněk. Další základní pojmy" a "čs. poznámka" v čl.4. V této normě jsou současně zapracována hesla z ISO 921. Norma platí pro stíněné zásilky, stíněné transportní obalové soubory a jejich součásti a pro dopravní prostředky užívané k přepravě radioaktivních látek. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno 42 hesel. Ekvivalentní názvy v jiných jazycích uvedeny nejsou. ČSN 40 1400 byla schválena 4.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 40 1400 z 15.6.1981.

Označení ČSN 40 1400 (401400)
Katalogové číslo 27273
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963272733
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 40 14 00
  • ČSN 401400
  • ČSN 40 14 00 : 1990
  • ČSN 401400:1990
  • ČSN 40 1400:1990