1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 01.040.27 - Technika energie a přenosu tepla (názvosloví)

ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie

340 Kč

ČSN EN 12309-1 (061520) - červenec 2015

Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16905-1 (061530) - září 2017

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 07 0000 (070000) - říjen 1980

Názvosloví parních a horkovodních kotlů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 2.84t

1 335 Kč

ČSN 08 5000 (085000) - srpen 1985

Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín

350 Kč

ČSN 09 0022 (090022) - leden 1972

Spalovací motory. Názvosloví pístových spalovacích motorů. Druhy motorů

450 Kč

ČSN 14 0110 (140110) - září 1983

Názvosloví chladicí techniky

590 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN IEC 60050-415 (330050) - listopad 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN IEC/TS 62282-1 (336000) - říjen 2014

Technologie palivových článků - Část 1: Terminologie

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021.

440 Kč

ČSN CLC/TS 61836 (364600) - březen 2012

Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky

590 Kč

ČSN EN 247 (690006) - květen 1998

Výměníky tepla - Terminologie

340 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - prosinec 2020 nové vydání

Tepelné izolace - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9488 (730300) - prosinec 2013 aktuální vydání

Solární energie - Slovník

440 Kč

ČSN EN ISO 9251 (730552) - listopad 1997

Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

125 Kč

ČSN EN 16214-1 +A1 (838260) - červen 2020 aktuální vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

440 Kč