ČSN 64 0341 (640341) Zrušená norma

Plasty. Licí pryskyřice tvrditelné. Stanovení vzestupu teploty epoxidových pryskyřic při vytvrzování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení vzestupu teploty směsí epoxidových pryskyřic s tvrdidly, vytvrzovaných za normální teploty (popř. teploty předepsané normou jakosti). Podstatou zkoušky je zjištění maximální teploty při vytvrzování hodnocené směsi epoxidové pryskyřice s tvrdidlem a doby tomu odpovídající, za podmínek zkoušky. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl. 3 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 64 0341 byla schválena 29.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991. Nahradila ČSN 64 0341 z 19.10.1973.

Označení ČSN 64 0341 (640341)
Katalogové číslo 29773
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963297736
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 03 41
  • ČSN 640341
  • ČSN 64 03 41 : 1990
  • ČSN 640341:1990
  • ČSN 64 0341:1990