ČSN 36 9308 (369308) Zrušená norma

Systémy zpracování informací. Počítače. Všeobecné technické požadavky a metody zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6365-88. Platí pro univerzální číslicové elektronické počítače Jednotného systému elektronických počítačů (JSEP) a pro komplexy Systému malých elektronických počítačů (SMEP), tvořené technickými prostředky odpovídající ČSN 36 9302. Tato norma se nevztahuje na osobní počítače a nestanoví požadavky na rádiové rušení. Je normalizováno celkem 11 parametrů a jim odpovídající zkoušky. Některé normalizované parametry mají vztah k bezpečnému provozu, nicméně pro bezpečnost práce je kromě toho vyčleněn zvláštní odstavec 1.8. V něm se odkazuje na ČSN 36 9060 (pokud jde o elektrickou a mechanickou bezpečnost) a na ČSN 36 9066 (pokud jde o úroveň hluku na pracovních místech). V korespondujícím čl.2.9 v kapitole o zkoušení se opět odkazuje na tytéž normy, které cituje čl.1.8. ČSN 36 9308 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 36 9306 z 11.6.1982 a ČSN 36 9307 z 20.5.1982.

Označení ČSN 36 9308 (369308)
Katalogové číslo 27133
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A5
EAN kód 8590963271330
Norma byla zrušena k 1. 5. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 93 08
  • ČSN 369308
  • ČSN 36 93 08 : 1990
  • ČSN 369308:1990
  • ČSN 36 9308:1990