ČSN 27 0502-4 (270502) Zrušená norma

Jeřáby mobilní výložníkové. Přístupy a stanoviště obsluhy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy se musí používat spolu s částí 1 ČSN 27 0502. Přístup na stanoviště obsluhy, uspořádání pracovního místa, konstrukce a vybavení kabiny, sdělovače, ovladače a ochrana pracovníka musí odpovídat hygienickým předpisům. (Jde o směrnice č. 65/1985 sb. Hyg. předpisy, resp. o úpravu č. 2/1987 Vest. MZ SSR.) Norma obsahuje i rozměry kabiny (čl. 13) a také rozměry sedadla pro obsluhu čl. 22). Zvláštní pozornost je věnována ovládačům (čl. 23 až 30) a sdělovačům (čl. 35 a 36, v němž je dokonce stanovena hlučnost akustických sdělovačů o 10 dB vyšší než hlučnost stroje). Zvlášť jsou normalizovány požadavky na hlučnost a vibrace s tím (čl. 37), že hlučnost na pracovním místě jeřábníka nesmí být vyšší než 80 dB(A) a vibrace (čl. 39) nesmí překročit hodnoty dané hygienickými předpisy. (Jde o vyhl. č. 13/1977 Sb., resp. č. 14/1977 Zb.) Konečně - poněkud neurčitou formulací - se norma zabývá i "exhalacemi". Koncentrace škodlivin v uzavřené kabině totiž "musí odpovídat hygienickým předpisům". (Jde o směrnice č. 46/1978 sb. Hyg. předp. resp. úpravu č. 7/1978 Vest. MZ SSR.) ČSN 27 0502 část 4 byla schválena 31.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.12.1991 Nahradila spolu s částí 1 a 3, 5 a 6 ČSN 27 0502 z 21.12.1972.

Označení ČSN 27 0502-4 (270502)
Katalogové číslo 23076
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963230764
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 13000 (270570)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 270502-4
  • ČSN 27 05 02-4