ČSN 47 0183 (470183) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Pravidla přejímky ke zkouškám

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6548-88 s čs. doplňky. Platí pro zemědělské stroje a traktory, soupravy strojů, strojní linky a zařízení pro zemědělství a lesnictví a stanoví pravidla jejich převzetí ke zkouškám. Vztahuje se skutečně jen na přejímku ke zkouškám, při níž se vizuálně kontrolují některé základní bezpečnostní požadavky (kryty, nápisy apod. - čl.2.4). Norma se dále odvolává na ČSN 47 0125. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN 47 0183 byla schválena 1.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991.

Označení ČSN 47 0183 (470183)
Katalogové číslo 29155
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963291550
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 83
  • ČSN 470183
  • ČSN 47 01 83 : 1990
  • ČSN 470183:1990
  • ČSN 47 0183:1990