ČSN 03 8214 (038214) Zrušená norma

Korozní agresivita atmosféry. Metody stanovení množství rozpustných chloridů ve spadu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metodu suchého plátna a metodu sběrných ploch pro stanovení množství rozpustných chloridů ve spadu. Metodu mokré svíce obsahuje ČSN ISO 9225. Jsou normalizovány jak metody odběru, tak stanovení chloridů. Není normalizováno vyhodnocení výsledků ani upozornění na možné riziko při provádění analýz (při titrační metodě se používá dusičnanu rtuťnatého /čl. 3.2.2.4/, při fotometrické metodě se používá sulkokyanatanu rtuťnatého /čl.3.3.2.1/.) ČSN 03 8214 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 03 8214 z 2.3.1979.
"Změnou 1)-8/1994" se s účinností od 1.9.1994 provádí v normě několik změn v souvislosti s rušením návaznosti na ST SEV 6444-88.

Označení ČSN 03 8214 (038214)
Katalogové číslo 24512
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963245126
Změny a opravy Z1 8.94t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 03 82 14
  • ČSN 038214
  • ČSN 03 82 14 : 1990
  • ČSN 038214:1990
  • ČSN 03 8214:1990