ČSN 27 8540 (278540) Zrušená norma

Stroje pro výrobu a přepravu betonových směsí používaných ve stavebnictví. Automíchače a autopřepravníky. Názvosloví a technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro automíchače a autopřepravníky betonových směsí, (dále jen BS) vyvinuté po nabytí účinnosti normy a stanoví názvosloví, značky a technické požadavky. Automíchače a autopřepravníky betonových směsí, které nesplňují požadavky normy, je dovoleno vyrábět nejpozději do konce roku 1993. Norma platí i pro dovážené automíchače a autopřepravníky betonových směsí. Automíchač BS je pojízdný pracovní stroj pro výrobu homogenní BS mícháním nadávkovaných složek BS a pro primární přepravu BS z místa plnění do místa vyprazdňování BS. Autopřepravník BS je pojízdný pracovní stroj pro primární přepravu BS z místa plnění do místa vyprazdňování BS, případně pro domíchávání. V technických požadavcích jsou stanoveny mnohé bezpečnostní i hygienické. Osvětlení se týkají čl. 68 a 69, hluku a vibrací čl. 73 - 78, ochrany pracovního prostředí před především chemickými škodlivinami čl. 83 a ergonomických otázek čl. 82. (Ve většině případů jen odkazem na jiné technické normy resp. obecně závazné předpisy, které jsou zpravidla uvedeny pod čarou. Dokonce i pro měření hluku je odkaz na hygienické předpisy, nikoliv na technické normy, což je obvyklejší.) Dále jsou v čl. 104 až 114 stanoveny nejrůznější bezpečnostní požadavky, včetně organizačních. (Např. na nápisy, tabulky apod.) I v tomto případě zpravidla jen odkazy na jiné technické normy. ČSN 27 8540 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991. Nahradila v ČSN 73 1200 z 5.5.1975 čl. 315, 316, a 337, v ČSN 73 2400 z 30.6.1986 čl.1.1.21, 1.1.22 a 1.1.23 a v ČSN 73 8000 z 20.12.1976 čl. 431, 432 a 433.

Označení ČSN 27 8540 (278540)
Katalogové číslo 23156
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 6. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963231563
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 85 40
  • ČSN 278540
  • ČSN 27 85 40 : 1990
  • ČSN 278540:1990
  • ČSN 27 8540:1990