ČSN 27 0502-1 (270502) Zrušená norma

Jeřáby mobilní výložníkové. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro jeřáby mobilní výložníkové, otočné a neotočné umístěné na podvozku s motorickým pohonem, dále jen jeřáby, kterými se zdvíhají a přemisťují břemena pomocí prostředků pro vázání, zavěšení, uchopení a podobně. Norma neplatí pro přídavná zařízení umístěná na dopravních prostředcích používaných k nakládce a vykládce, pro jeřáby umístěné na lodích a pro jeřáby železniční. Výjimky z této normy povolují v rámci své působnosti organizace vykonávající státní odborný dozor nad jeřáby: tj. Český úřad bezpečnosti práce, Federální ministerstvo dopravy a Federální ministerstvo národní obrany. Tato norma obsahuje následující části: část 1 - Společná ustanovení, část 2 - Hlavní konstrukční části, technické požadavky, část 3 - Bezpečnostní zařízení, část 4 - Přístupy a stanoviště obsluhy, část 5 - Označování, tabulky, nápisy a část 6 - Zkoušení, dodávání a zvláštní ustanovení. V části 1 je normalizováno pouze názvosloví a zcela obecné požadavky včetně odkazů na základní bezpečnostní předpisy pro zdvihací zařízení. Za pozornost z tohoto hlediska stojí poměrně rozsáhlý seznam souvisících norem a předpisů. ČSN 27 0502 část 1 byla schválena 31.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.12.1991. Nahradila, spolu s částí 2 až 6, ČSN 27 0502 z 21.12.1972 a ON 27 1822 z 19.11.1961.

Označení ČSN 27 0502-1 (270502)
Katalogové číslo 23073
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 12. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963230733
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 13000 (270570)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 270502-1
  • ČSN 27 05 02-1