ČSN 64 0920 (640920) Zrušená norma

Plasty. Ionexy. Stanovení celkové výměnné kapacity silně kyselých katexů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení celkové výměnné kapacity silně kyselých katexů. Podstata a účel zkoušky: Katex ve vodíkové formě se v kolonce vyčerpává přebytkem roztoku chloridu sodného. Ve filtrátu se stanoví uvolněné vodíkové ionty. Ze získaných údajů se vypočte celková výměnná kapacita katexu. Účelem zkoušky je zjištění celkové výměnné kapacity katexu, jako jedné ze základních chemických vlastností. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V čl. 4 je upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 64 0920 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991. Nahradila ČSN 64 0920 z 25.5.1966.

Označení ČSN 64 0920 (640920)
Katalogové číslo 29827
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963298276
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 09 20
  • ČSN 640920
  • ČSN 64 09 20 : 1990
  • ČSN 640920:1990
  • ČSN 64 0920:1990