ČSN 26 9111 (269111) Zrušená norma

Prosté palety. Základní parametry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zpracovány údaje z ISO 445-1984 a ISO 6780-1988. Údaje včetně obrázků, souhlasné s ISO 445-1984 jsou uvedeny v čl. 1 až 7. Údaje včetně obrázků souhlasné s ISO 6780-1988 jsou uvedeny v čl. 18 až 23. Údaje v tab. 1, 5 a 6 pro šířku nebo délku palety 800 mm, 1 000 mm a 1 200 mm jsou souhlasné s ISO 6780-1988. Tato norma platí pro konstrukce a výrobu vratných prostých palet a stanoví jejich základní parametry. Normalizované parametry jsou tabelizovány a opatřeny řadou nákresů. ČSN 26 9111 byla schválena 16.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 26 9111 z 29.10.1979.

Označení ČSN 26 9111 (269111)
Katalogové číslo 23013
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 9. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963230139
Změny a opravy Z1 8.98t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN EN 13382 (269111)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 91 11
  • ČSN 269111
  • ČSN 26 91 11 : 1990
  • ČSN 269111:1990
  • ČSN 26 9111:1990