ICS 55.180.20 - Palety pro obecné použití

ČSN EN ISO 445 (269006) - leden 2014 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník

570 Kč

ČSN 26 9050 (269050) - říjen 1993

Paletové jednotky. Mechanické zkoušky. Všeobecné ustanovení

65 Kč

ČSN 26 9051 (269051) - prosinec 1993

Paletové jednotky. Výběr a označování vzorků ke zkouškám

65 Kč

ČSN 26 9052 (269052) - prosinec 1993

Paletové jednotky. Zkouška stohováním

65 Kč

ČSN 26 9053 (269053) - listopad 1994

Paletové jednotky. Zkouška skrápěním vodou

65 Kč

ČSN 26 9105 (269105) - listopad 1992

Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu

125 Kč

ČSN 26 9107 (269107) - prosinec 1992

Opravy prostých a ohradových palet. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 26 9110 (269110) - březen 1997 aktuální vydání

Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm × 1 200 mm

340 Kč

ČSN EN 13382 (269111) - září 2002

Prosté palety pro manipulaci s materiálem - Základní rozměry

230 Kč

ČSN 26 9112 (269112) - květen 1991

Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.93, Z2 3.95, Z3 8.98t, Z4 9.02t

437 Kč

ČSN 26 9113 (269113) - květen 1991

Nevratné prosté palety. Základní parametry

125 Kč

ČSN 26 9114 (269114) - květen 1991

Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.93, Z2 3.95, Z3 3.19t

157 Kč

ČSN EN ISO 8611-1 (269118) - prosinec 2012 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN ISO 8611-2 (269118) - prosinec 2012

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.16t

295 Kč

ČSN EN ISO 8611-3 (269118) - prosinec 2012

Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena

230 Kč

ČSN 26 9119 (269119) - duben 1995

Prosté palety. Pevnostní požadavky

125 Kč

ČSN 26 9120 (269120) - leden 1991

Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.98t

157 Kč

ČSN 26 9121 (269121) - leden 1991

Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.98t

262 Kč

ČSN 26 9122 (269122) - listopad 1992

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Základní parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 12.92, Z1 8.98t

157 Kč

ČSN 26 9123 (269123) - listopad 1992

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Technické požadavky a zkoušení

190 Kč

ČSN EN 13545 (269124) - listopad 2002

Horní konstrukce palet - Nástavné rámy palet - Zkušební metody a požadavky na provedení

340 Kč

ČSN ISO 13194 (269125) - duben 2012

Ohradové palety - Základní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN 26 9126 (269126) - prosinec 1987

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro bezvazačovou manipulaci. Technické požadavky a zkoušení

125 Kč

ČSN 26 9127 (269127) - listopad 1992

Palety pro manipulaci regálovými zakladači s automatickým řízením

125 Kč

ČSN 26 9128 (269128) - únor 1992

Evropská kovová čtyřcestná ohradová paleta "Y" s rozměry 800 mm krát 1200 mm

340 Kč

ČSN EN 13626 (269129) - září 2003

Obaly - Ohradové palety - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 18613 (269130) - srpen 2015 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Opravy prostých dřevěných palet

230 Kč

ČSN EN 13698-1 (269131) - leden 2004

Výrobní specifikace palet - Část 1: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 800 mm × 1 200 mm

350 Kč

ČSN EN 13698-2 (269131) - leden 2010 aktuální vydání

Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1 000 mm x 1 200 mm

340 Kč

ČSN ISO 18333 (269136) - únor 2015 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety

230 Kč

ČSN ISO 18334 (269137) - červenec 2011 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet

190 Kč

ČSN ISO 15629 (269138) - listopad 2003

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy použitých prostých, dřevěných palet

340 Kč

ČSN ISO 12776 (269139) - červenec 2011

Palety - Kluzné podložky

230 Kč

ČSN EN ISO 12777-2 (269140) - květen 2001

Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 2: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a svorek proti vytažení a vytržení

230 Kč

ČSN EN ISO 12777-3 (269140) - srpen 2003

Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 3: Stanovení pevnosti paletových spojů

230 Kč

ČSN ISO 12777-1 (269140) - červenec 1996

Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, Amd.1 10.09t

287 Kč

ČSN EN 12249 (491713) - únor 2000

Řezivo na palety - Dovolené úchylky a pokyny pro rozměry

190 Kč