ČSN 26 9053 (269053)

Paletové jednotky. Zkouška skrápěním vodou

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro paletové jednotky a stanoví metodu zkoušení jejich odolnosti proti účinku skrápění vodou. Zkouška se používá pro hodnocení funkčních vlastností paletové jednotky z hlediska její odolnosti nebo schopnosti chránit ložený materiál před působením účinku skrápění vodou. Podstata zkoušky. "Zkoušená paletová jednotka se ve zkušební komoře umístí v poloze obvyklé při přepravě, manipulaci a skladování a vystaví se působení účinku skrápění vodou po stanovenou dobu a při stanovené teplotě." Norma je recenzována jako kompletace souboru na různé palety a paletové jednotky. ČSN 26 9053 byla vydána v listopadu 1994.

Označení ČSN 26 9053 (269053)
Katalogové číslo 16977
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 11. 1994
Datum účinnosti 1. 12. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963169774
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 90 53
  • ČSN 269053
  • ČSN 26 90 53 : 1994
  • ČSN 269053:1994
  • ČSN 26 9053:1994