ČSN ISO 12777-1 (269140)

Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu

ČSN ISO 12777-1 Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 287 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 12777-1:1993. Norma je identická s EN ISO 12777-1:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12777-1:1993 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 12777-1 bez jakýchkoliv změn a úprav. (ČSN) ISO 12777-1 se skládá z následujících částí: 1 - Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu, 2 - Zkoušení hřebíků a spon na odpor proti vytažení a protažení hlavičky, 3 - Stanovení pevnosti v ohybu. Tato první část normy popisuje zkušební metody pro stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu. Patří do ní zkoušky: Meze pevnosti ve statickém ohybu (tříbodový a čtyřbodový způsob zatěžování); odolnosti proti rázovému ohybu (tříbodové zatěžování). Tyto zkušební metody platí pro všechny druhy hřebíků pro ruční nebo strojní sbíjení až do průměru 6 mm (s dříkem kruhovým, čtvercovým, drážkovým, krouceným, hladkým nebo tvarově profilovaným) a mohou být vhodné také pro jiné spojovací prostředky jako jsou spony. Normalizována je v kapitole 4 Statická zkouška v ohybu, v kapitole 5 Zkouška odolnosti proti ohybu rázem. ČSN ISO 12777-1 (26 9140) byla vydána v červenci 1996.
"Změnou 1)-příloha k č. 3/1997", vydanou v březnu 1997, se s účinností od 1.4.1997 doplňuje označení identity s ČSN EN ISO 12777-1:1996 a doplňuje oznámení o schválení.

Označení ČSN ISO 12777-1 (269140)
Katalogové číslo 19896
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1996
Datum účinnosti 1. 8. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963198965
Změny a opravy Z1 3.97t, Amd.1 10.09t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12777-2 (269140)
Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 2: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a svorek proti vytažení a vytržení

ČSN EN ISO 12777-3 (269140)
Metody zkoušek pro paletové spoje - Část 3: Stanovení pevnosti paletových spojů