ČSN 36 1005-31 (361005) Zrušená norma

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Medzné hodnoty, metódy merania a vyhodnocovania hluku. Teplovzdušné elektrické pečiace rúry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma se musí používat společně s ČSN 36 0005 část 01. Platí pro teplovzdušné elektrické pečící trouby s jednou ventilační jednotkou a určené k vestavění do kuchyňského nábytku. Velmi stručná norma - jak je to u této serie obvyklé - uvádí pouze odchylné čl. oproti normě kmenové. Zde to jsou čl. 23, 24, 28, 31, 32, 36 a 51 resp. 52. Část 31 této normy tedy stanovuje pouze odchylky od obecných ustanovení. Pokud jde o hluk určuje v čl. 51 mezní hodnoty hladin A akustického výkonu LC, a to hodnotou 57 dB s tím, že tato hodnota bude od r.1991 výrazně snížená. (Do 1.7.1993 nebyl žádný údaj v tomto směru zveřejněn.) ČSN 30 1005 část 31 byla schválena 21.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.11.1990.

Označení ČSN 36 1005-31 (361005)
Katalogové číslo 23961
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 11. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963239613
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361005-31
  • ČSN 36 10 05-31