ICS 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení

ČSN EN 12815 (061204) - březen 2002

Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.04t, A1 2.05t, Oprava 4 2.08t, Oprava 3 2.08t, Oprava 2 2.08t, Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 31. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

1 222 Kč

ČSN EN 1860-1 +A1 (061207) - prosinec 2018 aktuální vydání

Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1860-2 (061207) - srpen 2005

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1860-3 (061207) - březen 2004

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 3: Zapalovací zařízení pro zapalování pevných paliv používaných ve spotřebičích k rožnění - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1860-4 (061207) - červenec 2005

Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 4: Jednoúčelové rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16510-1 (061211) - únor 2019

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN 06 1310 (061310) - květen 1983

Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky

340 Kč

ČSN 06 1313 (061313) - květen 1983

Vařič na benzín. Technické požadavky. Zkušební metody

125 Kč

ČSN 06 1343 (061343) - červenec 1989

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Vařiče. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.98t

262 Kč

ČSN EN 30-1-1 +A3 (061410) - srpen 2013

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost

945 Kč

ČSN EN 30-1-2 (061410) - listopad 2012 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

230 Kč

ČSN EN 30-1-3 +A1 (061410) - duben 2007 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou

230 Kč

ČSN EN 30-1-4 (061410) - leden 2013 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou

590 Kč

ČSN EN 30-2-1 (061410) - duben 2016 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.16t

210 Kč

ČSN EN 30-2-2 (061410) - duben 2000

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

125 Kč

ČSN EN 484 (061452) - říjen 2019 aktuální vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

460 Kč

ČSN EN 497 (061453) - listopad 1998

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití

350 Kč

ČSN EN 498 ed. 2 (061454) - srpen 2012 aktuální vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití včetně kontaktních grilů

550 Kč

ČSN EN 203-1 (061901) - září 2014 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

610 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - červenec 2015 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 203-2-10 (061901) - září 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně

190 Kč

ČSN EN 203-2-11 (061901) - únor 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin

190 Kč

ČSN EN 203-2-2 (061901) - únor 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby

230 Kč

ČSN EN 203-2-3 (061901) - červenec 2015 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 203-2-4 (061901) - březen 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče

190 Kč

ČSN EN 203-2-6 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů

190 Kč

ČSN EN 203-2-7 (061901) - říjen 2014 aktuální vydání

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně

190 Kč

ČSN EN 203-2-8 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)

230 Kč

ČSN EN 203-2-9 (061901) - duben 2006

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače

190 Kč

ČSN EN 203-3 (061901) - leden 2010

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska

190 Kč

ČSN EN 15181 +A1 (061905) - listopad 2020 nové vydání

Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13141-3 (127131) - prosinec 2017 aktuální vydání

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61270-1 (358215) - červen 1999

Kondenzátory pro mikrovlnné trouby - Část 1: Všeobecně

340 Kč

ČSN EN 60704-2-10 ed. 2 (361008) - červen 2012 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace

230 Kč

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3 (361008) - červenec 2017

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

230 Kč

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 11.19t, A11 12.19t

670 Kč

ČSN EN 60335-2-36 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, Oprava 1 4.08t, A2 12.08t, A11 11.12t

810 Kč

ČSN EN 60335-2-37 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.08t, A1 12.08t, A11 11.12t, A12 8.16t

800 Kč

ČSN EN 60335-2-38 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.08t, A1 12.08t

485 Kč

ČSN EN 60335-2-39 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, Oprava 1 4.08t, A2 4.09t

500 Kč

ČSN EN 60335-2-42 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 4.09t, A11 11.12t

675 Kč

ČSN EN 60335-2-47 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 3.09t, A11 11.12t, A2 6.20t

845 Kč

ČSN EN 60335-2-78 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 7.20t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-90 ed. 3 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

630 Kč

ČSN EN 60335-2-99 (361045) - březen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

530 Kč

ČSN EN 50615 (361050) - září 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)

230 Kč

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3 (361050) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.19t

475 Kč

ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 (361050) - srpen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.16t, A2 8.16t

665 Kč

ČSN EN 60335-2-31 ed. 3 (361050) - květen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

230 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 3 (361050) - prosinec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.20t, A1 9.20t

755 Kč

ČSN 36 1060-12 (361060) - květen 1991

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ohrievacie dosky pre domácnosť. Metódy funkčných skúšok

125 Kč

ČSN EN 60350-1 ed. 2 (361060) - duben 2017 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce

590 Kč

ČSN EN 60350-2 (361060) - leden 2014

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.15t, Z1 6.18t

Norma byla zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60350-2 ed. 2 (361060) - červen 2018 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce

590 Kč

ČSN EN 60442 (361060) - říjen 1999

Elektrické opékače topinek pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.03t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

382 Kč

ČSN EN 60705 ed. 2 (361060) - srpen 2015 aktuální vydání

Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 3.19t

670 Kč

ČSN EN 61309 (361060) - duben 1997

Hlubokoponorné smažiče pro použití v domácnosti - Metody měření funkce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61591 (361060) - říjen 1998

Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, A2 9.11t, A11 8.14t, A12 8.15t, Z1 12.20t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 10. červenci 2023 (zobrazit náhrady).

1 092 Kč

ČSN EN 61817 (361060) - listopad 2002

Přenosné spotřebiče na vaření, grilování a podobné účely pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.05t

475 Kč

ČSN EN IEC 61591 ed. 2 (361060) - prosinec 2020

Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 1673 +A1 (512570) - červen 2010 aktuální vydání

Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky

440 Kč

ČSN 73 4232 (734232) - únor 2014 aktuální vydání

Sporáky - Individuálně stavěné sporáky

340 Kč

ČSN EN 12778 (944810) - květen 2003

Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.04t, A1 10.05t

485 Kč