ČSN 06 1343 (061343)

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Vařiče. Technické požadavky. Zkoušení

ČSN 06 1343 Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Vařiče. Technické požadavky. Zkoušení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6304-88. Norma platí pro vařiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny (propan, butan nebo jejich směs), určené pro turistiku. Musí se používat společně s ČSN 06 1341. Norma stanoví v čl. 1, že společně s vařičem se dodává i pokyn pro bezpečné zacházení z hlediska požární ochrany i údaj o prostředí, v němž smí být používán. Norma stanoví technické požadavky i zkušební metody: Některé z nich mají bezpečnostní charakter; dvěma z nich lze přisoudit hygienický význam. (např. stanovení povrchových teplot ve smyslu směrnic č. 40/1976 sb. hygienické předpisy, resp. ve smyslu smerníc č. 17/1976 Vest. MZ SSR, nebo je stanoven maximální podíl CO ve spalinách na 0,1 obj. %.) ČSN 06 1343 byla schválena 7.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990.

Označení ČSN 06 1343 (061343)
Katalogové číslo 24766
Cena 230 Kč230
Datum schválení 7. 7. 1989
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963247663
Změny a opravy Z1 11.98t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 13 43
  • ČSN 061343
  • ČSN 06 13 43 : 1989
  • ČSN 061343:1989
  • ČSN 06 1343:1989