ČSN EN 61309 (361060)

Hlubokoponorné smažiče pro použití v domácnosti - Metody měření funkce

Objednat
Cena: 32 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 61309:1995 Hlubokoponorné smažiče pro použití v domácnosti - Metody měření funkce, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 1309:1995,byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 61309 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 61309 (36 1060) byla vydána v dubnu 1997.

Označení ČSN EN 61309 (361060)
Katalogové číslo 21334
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 4. 1997
Datum účinnosti 1. 5. 1997
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963213347
Dostupnost skladem (tisk na počkání)