ČSN 35 6551 (356551) Zrušená norma

Přístroje jaderné techniky. Všeobecné technické požadavky a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro přístroje jaderné techniky a pomocná zařízení v normálním provedení, určené k měření a využívání ionizujícího záření a stanoví pro ně všeobecné technické požadavky a metody zkoušení. Norma neplatí pro přístroje a zařízení, jejichž parametry se uvádějí bez udání chyby a pro přístroje, na něž se vzhledem k specifickým podmínkám jejich provozu kladou požadavky, jež se liší od požadavků této normy. Je normalizováno více než 15 různých druhů požadavků, většinou technického charakteru, v celkem asi 100 článcích. V čl. 49 a 50 jsou požadavky na bezpečnost provozu, v čl. 71 až 90 požadavky na nápisy a označení. V čl. 24 až 31 jsou stanoveny požadavky na skříně, větrání, hmotnost a hlučnost. V čl. 27 se pak konkrétně uvádí, že hladina hluku způsobená provozem nebo nuceným větráním nesmí být větší než 50 dB(A). Tentýž článek povoluje výjimky, pokud je vyšší hladina uvedena v příslušné specifikaci přístroje, musí být ale v souladu s vyhl. č. 13/1977 Sb., resp. č. 14/1977 Zb, resp. s hodnotami danými přílohou k těmto vyhláškám, tedy s použitím korekcí na druh činnosti. Dále je pak v čl. 162 uvedeno, že se hlučnost měří ve vzdálenosti 1 m od přístroje podle ČSN 01 1603. ČSN 35 6551 byla schválena 16.3.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991.

Označení ČSN 35 6551 (356551)
Katalogové číslo 23761
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963237619
Norma byla zrušena k 1. 3. 2004

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 65 51
  • ČSN 356551
  • ČSN 35 65 51 : 1990
  • ČSN 356551:1990
  • ČSN 35 6551:1990