ČSN 47 9001 (479001) Zrušená norma

Mobilní prostředky malé mechanizace zemědělských prací. Klasifikace, názvy a definice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 6712-89. Do normy je doplněno v čl. 2 doplňující ustanovení označené "čs. doplněk". Stanoví klasifikaci, názvy a definice základních pojmů mobilních prostředků malé mechanizace pro zemědělství. Tato norma neplatí pro pracovní stroje a nářadí používané v agregaci s mobilními prostředky malé mechanizace. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno 6 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v ruštině. ČSN 47 9001 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.7.1991.

Označení ČSN 47 9001 (479001)
Katalogové číslo 29201
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1990
Datum účinnosti 1. 7. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963292014
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 90 01
  • ČSN 479001
  • ČSN 47 90 01 : 1990
  • ČSN 479001:1990
  • ČSN 47 9001:1990