ICS 01.040.65 - Zemědělství (názvosloví)

ČSN 46 6800 (466800) - srpen 1997 aktuální vydání

Rybářství - Termíny, definice a značky

440 Kč

ČSN EN ISO 7088 (467001) - prosinec 2005

Rybí moučka - Slovník

125 Kč

ČSN ISO 5681 (470011) - srpen 2003

Zařízení na ochranu rostlin - Slovník

440 Kč

ČSN EN 12325-3 (474020) - listopad 2000

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 3: Terminologie a třídění

230 Kč

ČSN EN 13635 (474050) - duben 2002

Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažovací systémy - Terminologie a údaje dodávané výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 6814 (476000) - duben 2015 aktuální vydání

Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a třídění

230 Kč

ČSN ISO 7112 (476010) - srpen 2019 aktuální vydání

Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník

230 Kč

ČSN EN 12944-1 (654800) - květen 2002 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 1: Všeobecné termíny

230 Kč

ČSN EN 12944-2 (654800) - květen 2002 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 2: Termíny vztahující se ke hnojivům

190 Kč

ČSN EN 12944-3 (654800) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

230 Kč

ČSN 75 0140 (750140) - červen 2016 aktuální vydání

Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy

945 Kč

ČSN 75 0146 (750146) - srpen 2000

Lesnickotechnické meliorace - Terminologie

590 Kč

ČSN EN ISO 1107 (806417) - březen 2018 aktuální vydání

Rybářské sítě - Síťovina - Základní termíny a definice

230 Kč

ČSN 83 9001 (839001) - červen 1999

Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

350 Kč